Informace a dokumenty k řádné valné hromadě

Představenstvo společnosti svolává řádnou valnou hromadu na 30.6.2021 od 10.00 hodin v sídle společnosti.


Dokumenty k valné hromadě

Pozvánka na řádnou valnou hromadu ke stažení zde
Auditovaná účetní závěrka za rok 2020 ke stažení zde
Výroční zpráva včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku rok 2020 ke stažení zde
Zpráva o vztazích za rok 2020 ke stažení zde
Zpráva nezávislého auditora ke stažení zde
Stanovy společnosti ke stažení zde
Smlouva o výkonu funkce člena správní rady ke stažení zde
Závěry zprávy o vztazích ke stažení zde