Informace a dokumenty k řádné valné hromadě

Představenstvo společnosti svolává řádnou valnou hromadu na 23.6.2022 od 9.00 hodin v sídle společnosti.


Dokumenty k valné hromadě

Pozvánka na řádnou valnou hromadu ke stažení zde
Auditovaná účetní závěrka za rok 2021 ke stažení zde
Výroční zpráva včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku rok 2021 ke stažení zde
Zpráva o vztazích za rok 2021 ke stažení zde
Zpráva nezávislého auditora ke stažení zde
Závěry zprávy o vztazích ke stažení zde