Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 14.5.1996 v podobě společnosti s ručením omezeným. V roce 2006 došlo k transformaci na akciovou společnost. Následně v roce 2007 došlo k fúzi se společností Statek Dalovice a.s., kdy nástupnickou společností se stal ODEŘSKÝ STATEK a.s.

Předmětem podnikání je:

a) zemědělská výroba a myslivost
b) silniční motorová doprava
- nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
- nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
c) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
d) podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
e) opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Rozhodujícím zdrojem příjmů je zemědělská výroba, která představuje 95% tržeb. Společnost obhospodařuje cca 1512 ha zemědělské půdy. Z toho je 600 ha orné půdy a 912 ha luk a pastvin. Hlavními pěstovanými plodinami je pšenice ozimá a řepka ozimá. Doplňkovou plodinou je krmná pícnina na orné půdě.
V živočišné výrobě je společnost zaměřena na chov masného skotu. V reprodukci skotu jsou používáni býci plemene Charolais. Hlavním tržním výstupem je zástavový skot. Prodej skotu probíhá v podzimních měsících.
Doplňkovou činností společnosti je výroba pelet z biomasy v množství cca 1100 tun ročně, která je prováděná v zimním období.